Yol Göstericiler

Mundo, değişen dünya düzeninde ana besin kaynağı dijitalleşme ve sadeleşme olan bir medya platformudur. Seçkin kitlelere ‘’Dünya’dan yalın ve değerli ipuçları’’ ulaştırmayı amaçlayan bir haber servisidir.

Mundo ‘yol gösterici ilkeleri’ kılavuzluğunda:

Adalet

 • Okuyucuları, dinleyicileri, ekibi ve iş ortakları ile ilişkilerini adil bir şekilde kurar ve bu adaleti başarı göstergesi olarak görür.

Güvenilirlik / İtibar / Uyum

 • Sunduğu yerel ve global haberlerin teyitli olmasını vaat eder, kurgusal/yıkıcı/manipülatif haberler/bilgiler sunmaktan kaçınır.
 • İdeolojileri savunmaz, ideolojik yayın yapmaz.
 • Toplumsal sözleşmeleri bağlayıcı kabul eder, yasalara saygı duyar ve riayet eder.
 • Okuyucularına ve iş birliklerine karşı açık iletişime önem verir.

Çeşitlilik

 • Çeşitliliği zengin sonuçları nedeniyle takdir ve teşvik eder.
 • Mundo etnik kimlik, din, siyasi görüş, cinsel yönelim, görünüş gibi toplumu güzelleştiren çeşitliliklere saygı duyar ve ayrımcılık yapmaz.

Sorumluluk

 • Eylemlerinin sosyal etkisini de dikkate alır, toplum çıkarları doğrultusunda hareket eder.
 • Politik organizasyonlardan (kişi, parti, kurum, kuruluş) bağımsız hareket eder ve maddi iş birlikleri kurmaz.
 • Okuyucuları, dinleyicileri, ekibi, iş ortaklara ait veri ve bilgilerin gizliliğini korur.
 • İnsan haklarını destekler ve saygı gösterir. Mundo içinde ve dışında insan haklarını desteklemek için etki alanından faydalanır.

Girişimcilik

 • Bir harekete geçirilmiş fikir ürünü olan Mundo, harekete geçmiş, geçmeyi bekleyen ve geçmesi için desteğe ihtiyacı olan tüm girişimleri destekler.
 • Destekleme ve Farkındalık Programı ile politikasına uyan girişimleri bültenlerinde yer vererek tanıtılmasına katkıda bulunur.

İnisiyatif / Kararlılık

 • Yol gösteri ilkeleri doğrultusunda, iş birliği yapacağı kurumları belirler ve bu doğrultuda iş birliğini sürdürür, sona erdirir.

Başa Dön